ตารางเรียนสำหรับการสอบนานาชาติ

  Admin USUCCESS |  การสอบ |  วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 17:13 น. |  3,382

International Program (ภาคอินเตอร์)
Courses No. Subjects Date Time Period Hours Price
P6
P7
P8
Physics
(SAT/ATS)
Sat.
Sun.
Mon.
13:00-16:00
13:00-16:00
17:00-20:00
22 Aug.-28 Nov.
23 Aug.-29 Nov.
24 Aug.-30 Nov.
45 7,900
C6
C7
C8
Chem.
(SAT/ATS)
Sat.
​Sun.
Tue.
9:00-12:00
9:00-12:00
17:00-20:00
22 Aug.-28 Nov.
23 Aug.-29 Nov.
25 Aug.-1 Dec.
45 7,900
M6
M7
M8
Math
(SAT/AAT)
Sat.
​Sun.
Wed.
13:00-16:00
13:00-16:00
17:00-20:00
22 Aug.-28 Nov.
23 Aug.-29 Nov.
26 Aug.-2 Dec.
45 7,900
E6
E7
E8
English
(SAT/AAT)
Sat.
​Sun.
Thu.
9:00-12:00
9:00-12:00
17:00-20:00
22 Aug.-28 Nov.
23 Aug.-29 Nov.
27 Aug.-3 Dec.
45 7,900
TEP1
TEP2
TEP3
CU-TEP Sat.
​Sun.
Fri.
13:00-16:00
13:00-16:00
17:00-20:00
22 Aug.-28 Nov.
23 Aug.-29 Nov.
28 Aug.-4 Dec.
45 7,900
GET1
GET2
​GET3
TU-GET Sat.
​Sun.
Fri.
13:00-16:00
13:00-16:00
17:00-20:00
15 Aug.-21 Nov.
16 Aug.-22 Nov.
21 Aug.-27 Nov.
45 7,900
 


***สอนสดทุกรอบ ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน***
***เวลาว่างไม่ตรงคอร์ส จัดกลุ่มมาเอง 5 คน เปิดคอร์สส่วนตัวได้ทันที***


สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ
!!!!!!!!! พิเศษ สมัครเรียนพร้อมกัน 5 คน ชำระเพียง 4 คน  เท่านั้น !!!!!!!!

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571