คอร์สเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  Admin USUCCESS |  คอร์ส และ โปรโมชั่น |  วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 17:11 น. |  3,588

ตารางเรียน คอร์สเปิดเทอม GAT PAT
 
ระดับชั้น รหัสคอร์ส วิชา วัน เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าเรียน
ม.5
และ
ม.6
E1
E2
E3
T1
T2
T3
GAT อังกฤษ
GAT อังกฤษ
GAT อังกฤษ
GAT เชื่อมโยง
GAT เชื่อมโยง
GAT เชื่อมโยง
จันทร์
พุธ
เสาร์
อังคาร
พฤหัส
เสาร์
17:00-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00
17:00-19:00
17:00-19:00
13:00-15:00
3 ส.ค. 58 – 5 ต.ค. 58
5 ส.ค. 58 – 7ต.ค. 58
8 ส.ค. 58 – 10 ต.ค. 58
4 ส.ค. 58 – 6 ต.ค. 58
6 ส.ค. 58 – 8 ต.ค. 58
8 ส.ค. 58 – 10 ต.ค. 58
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท


สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อย สามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ
!!!!!!!!! พิเศษ สมัครเรียนพร้อมกัน 5 คน ชำระเพียง 4 คน  เท่านั้น !!!!!!!!

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571