คณิตศาสตร์ 

สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

 
 

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571


 
 

ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 

สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า
กลุ่มย่อย ไม่เกิน 8 คน


 
มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571

 

Chinese 

 


ติดต่อ 086-329-5571 , 02-236-8736

ภาษาต่างประเทศ 

สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก ภาษาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571

 

ภาษาไทย สังคม 

สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก ภาษาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571

 

Japanese 


ติดต่อ 086-329-5571 , 02-236-8736
 

Skype Online 

Skype-Online