ภาษาไทย สังคม

 หลักสูตรไทย |  02-06-2017
วิชาภาษาไทย ภาษาประจำชาติของไทย และวิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาที่นักเรียนทั่วไปมักไม่ใส่ใจ จึงทำให้ได้คะแนนน้อย ทั้งที่เป็นวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย หากได้ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนสูง จะทำให้น้องๆเรียนรู้ได้เต็มที่ และมีความสุขไปกับการเรียน และที่สำคัญการได้เกรด 4.00 จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา

โรงเรียนกวดวิชา U-Success ได้จัดการสอนในวิชาภาษาไทยสังคม เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามที่ตั้งใจ
สามารถสอบถามเราได้โดยตรง
 
ติว ภาษาไทย สังคม ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571

ตารางเรียน : ภาษาไทย สังคม

 02-06-2017
สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก ภาษาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571