ภาษาต่างประเทศ

 หลักสูตรไทย |  02-06-2017
โรงเรียนกวดวิชา U-Success มีการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม
โดยเน้นที่หลักภาษา การสื่อการสนทนา การเขียน เพื่อสามารถเข้าถึงแก่นของภาษานั้นได้อย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถสอบถามได้โดยตรง


 
ติว ภาษาต่างประเทศ ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571

ตารางเรียน : ภาษาต่างประเทศ

 02-06-2017
สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก ภาษาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571