ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

 หลักสูตรไทย |  27-09-2017

วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โดยนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 วิชา แต่สำหรับนักเรียนแผนศิลป์ จะเรียนเพียงวิทยาศาสตร์ทั่วไปเท่านั้น
ซึ่งหากน้องๆ สามารถเข้าใจในเนื้อหาแต่ละวิชาได้อย่างแท้จริง และสามารถนำวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มาผสานความรู้ จะทำให้น้องๆ ลดการจำข้อมูลต่างๆลงได้ และยังสามารถเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่
โรงเรียนกวดวิชา U-Success จึงเปิดสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำให้น้องๆสามารถบูรณาการศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายสามารถสอบถามค่าเรียนได้โดยตรง

 
ติว วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571

ตารางเรียน : ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

 27-09-2017
สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า
กลุ่มย่อย ไม่เกิน 8 คน


 
มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571