ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

 หลักสูตรไทย |  02-06-2017

วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โดยนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 วิชา แต่สำหรับนักเรียนแผนศิลป์ จะเรียนเพียงวิทยาศาสตร์ทั่วไปเท่านั้น
ซึ่งหากน้องๆ สามารถเข้าใจในเนื้อหาแต่ละวิชาได้อย่างแท้จริง และสามารถนำวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มาผสานความรู้ จะทำให้น้องๆ ลดการจำข้อมูลต่างๆลงได้ และยังสามารถเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่
โรงเรียนกวดวิชา U-Success จึงเปิดสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำให้น้องๆสามารถบูรณาการศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายสามารถสอบถามค่าเรียนได้โดยตรง

 
ติว วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571

ตารางเรียน : ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

 02-06-2017
สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า
กลุ่มย่อย ไม่เกิน 8 คน

Physics
Courses No. Date Time Period Hours Price
Phy PAT2 Mon.
Wed.
17.00-19.00
17.00-19.00
5 Jun. - 13 Sep. 60 9900

Chemistry
Courses No. Date Time Period Hours Price
Chem PAT2 Tue.
Thur.
17.00-19.00
17.00-19.00
6 Jun. - 14 Sep. 60 9900

Biology
Courses No. Date Time Period Hours Price
Bio Pat2 Fri.
Sat.
17.00-19.00
13.00-15.00
9 Jun. - 16 Sep. 60 9900

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571