คณิตศาสตร์

 หลักสูตรไทย |  02-06-2017
วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนต่อและการนำไปใช้จริงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเนื่องจากการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพนั้น จะต้องใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก ถ้าน้องๆ มีปัญหาในการเรียนจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง และเมื่อยิ่งเรียนสูงขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา
การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลนั้น นักเรียนจะต้องมีความต่อเนื่องในการเรียน และต้องทำแบบฝึกหัดทบทวนทุกครั้งหลังจากการเรียน
จึงจะทำให้การเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุด
 
ติวคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571

ตารางเรียน : คณิตศาสตร์

 02-06-2017
สอนสดทุกรอบโดยอาจารย์ปริญญาโท-เอก วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
เรียนเป็นกลุ่มย่อยสามารถถามข้อสงสัยได้ง่าย อาจารย์สามารถเข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่า

 
MATH
Courses No. Date Time Period Hours Price
MATH PAT1A Mon.
Wed.
17.00-19.00
17.00-19.00
5 Jun. - 13 Sep. 60 9900
MATH PAT1B Tue.
Thur.
17.00-19.00
17.00-19.00
6 Jun. - 14 Sep. 60 9900
MATH PAT1C Fri.
Sat.
17.00-19.00
13.00-15.00
9 Jun. - 16 Sep. 60 9900


มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มประสบการณ์จากข้อสอบจริงตามสนามสอบต่างๆ


เวลาเรียนไม่สะดวก สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

สอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ 086-329-5571