หลักสูตรไทย

โรงเรียนกวดวิชา U-Success มีการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

วิชาภาษาไทย ภาษาประจำชาติของไทย และวิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาที่นักเรียนทั่วไปมักไม่ใส่ใจ จึงทำให้ได้คะแนนน้อย ทั้งที่เป็นวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย หากได้ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนสูง

SKYPE ONLINE LEARNING เป็นการเรียนผ่านทาง โปรแกรม SKYPE โดยเป็นการสอนสด Online สามารถสอบถามข้อสงสัยกับครูได้ตลอดเวลาที่เรียน โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน