TU-GET คืออะไร

  Admin |  ไม่มีหมวดหมู่ |  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:14 น. |  2,756

TU-GET คือการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ปฏิทินสอบ ปี 2558

 

ช่วงที่ รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ วิธีสมัคร สถานที่สอบ
1/2558 1 - 15 มกราคม 2558 1 กุมภาพันธ์ 2558 สมัครทาง Online และ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
2/2558 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 1 มีนาคม 2558
3/2558 1 - 15 มีนาคม 2558 29 มีนาคม 2558
4/2558 1 - 15 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
5/2558 1 - 15 พฤษภาคม 2558 31 พฤษภาคม 2558
6/2558 1 - 15 มิถุนายน 2558 28 มิถุนายน 2558
7/2558 1 - 15 กรกฎาคม 2558 26 กรกฎาคม 2558
8/2558 1 - 15 สิงหาคม 2558 30 สิงหาคม 2558
9/2558 1 - 15 กันยายน 2558 27 กันยายน 2558
10/2558 1 - 15 ตุลาคม 2558 25 ตุลาคม 2558
11/2558 1 - 15 พฤศจิกายน 2558 29 พฤศจิกายน 2558
12/2558 1 - 15 ธันวาคม 2558 27 ธันวาคม 2558

สามารถสมัครได้ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 
ติว TU-GET ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571