เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว หรือ เรียนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย
        การเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย มีข้อดีที่แตกต่างจากการเรียนพิเศษเป็น กลุ่มใหญ่ หรือ การเรียนพิเศษเป็นคอร์สตรงที่ เนื้อหาเรียนจะตรงประเด็นมากกว่า ปัญหาที่พบในปัจจุบันเรื่องการเรียนพิเศษเป็นกลุ่มใหญ่ คือ การที่แต่ละโรงเรียนสอนเนื้อหาไม่ตรงกัน และนักเรียนมีปัญหาที่แตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะทำให้เนื้อหาครอบคลุมความต้องการของนักเรียนที่มาเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
        ดังนั้นการเรียนพิเศษตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อยนี้ เนื้อที่ใช้สอนจะมุ่งตรงที่เนื้อหาของนักเรียนโดยเฉพาะ แตกต่างกับกับการเรียนพิเศษแบบคอร์ส ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และได้ผลจากการเรียนพิเศษแบบนี้มากที่สุด อีกทั้งยังใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนพิเศษของคอร์สเนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ การเรียนพิเศษแบบตัวต่อต่อ หรือกลุ่มย่อยนั้นตรงประเด็น และเข้าถึงนักเรียนได้มากที่สุด ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง ข้อดีอีกประการนึงคือ ผู้เรียนสามารถกำหนดวันเวลาได้เอง รวมไปถึงจำนวนชั่วโมงที่เรียนด้วย จะเห็นได้ว่าการเรียนพิเศษแบบนี้จะค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก และยังให้ประสิทธิผลสูงกว่าด้วย