• ทำไมต้องเรียนพิเศษ?
  • ในปัจุบันมีการแข่งขันทางการศึกษาสูงมาก การเรียนรู้แค่ภายในห้องเรียนทำให้เรามีความรู้เท่าคนอื่น การเรียนพิเศษจึงเป็นการเพิ่มความรู้ และทบทวนสิ่งที่เคยรู้ ให้เรามีความรู้เหนือผู้อื่น รวมไปถึงการฝึกทำข้อสอบที่หลากหลาย และได้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนทำให้ "ได้ความรู้นอกห้องเรียน"

  • ถ้าวันที่เรียนเกิดติดธุระ จำเป็นต้องหยุดเรียน จะทำอย่างไรดี
  • ถ้าวันที่เรียนมีธุระจำเป็น ทำให้มาเรียนไม่ได้ สำหรับกลุ่มส่วนตัว ทางโรงเรียนไม่ได้ตัดชั่วโมงเรียนนะครับ แต่น้องๆ หรือผู้ปกครองต้องติดต่อโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทางโรงเรียนจะได้แจ้งครูผู้สอนทันครับ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนเป็นคอร์ส ในโรงเรียนอื่นๆ หากขาดเรียน จะถูกตัดชั่วโมงเรียนในครั้งนั้นๆ