O-NET SCI

 หลักสูตรไทย |  12-05-2019
O-NET วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
อัดแน่นทุกเนื้อหา จับประเด็นออกสอบ สอนสดทุกรอบ
เรียนเพียงครั้งเดียว รู้เรื่องแน่นอน เก็บทุกเม็ด ทั้งเนื้อหา และข้อสอบเก่า ไม่เสียเวลาอ่านเองแน่นอน 
รับจำนวนจำกัด สมัครด่วน

ตารางเรียน : O-NET SCI

 12-05-2019
 

สอบถามและสมัครเรียน
086-329-5571