IGCSE

 International Program |  25-02-2024
 

IGCSE คืออะไร?
IGCSE คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 14-16) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มได้แก่
 ภาษา ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ
โดยจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา (ได้ระดับคะแนน C ขึ้นไป) เพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนมากวิชาที่นิยมสมัครสอบ ได้แก่
- Mathematics
- Physics
- Chemistry
- English as a Second Language
- Economics


การสอบแบบ CORE และ EXTENDED ต่างกันยังไง?

IGCSE จะมีการแบ่งสอบออกเป็น 2 แบบ ในทุกๆ วิชาเป็น
1.      แบบ Core เป็นระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียน เนื้อหาในการทดสอบในวิชานั้นจะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและแนวความคิดสำคัญอย่างกว้าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น โดยข้อสอบจะค่อนข้างง่าย
2.      แบบ Extended เป็นการสอบที่มีเนื้อหารายละเอียดเจาะจงลึกลงไปมากกว่าการสอนแบบ Core การสอบแบบ Extended นักเรียนจะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E และ F โดยข้อสอบจะยากกว่าแบบ Core
 

IGCSE สอบเมื่อไหร่?
IGCSE จัดให้มีการสอบ 2 รอบต่อปีในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ตุลาคม-พฤษศจิกายน ของทุกปี น้องๆ สามารถ สอบเพื่อเก็บบางรายวิชาได้ และเมื่อสอบผ่าน (ได้ C ขึ้นไป) ครบ 5 วิชา สามารถยื่นผลการสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาได้ทันที


U-SUCCESS มีสอนวิชาอะไรบ้าง?

U-SUCCESS ของเรา มีสอนวิชา
0450 Business Studies
0452 Accounting
0455 Economics 
0460 Geography 
0478 Computer Science 
0486 Literature (English) 
0495 Sociology 
0500 First Language English 
0510 English as a Second Language 
0518 First Language Thai 
0580 Mathematics (without coursework)
0606 Additional Mathematics
0610 Biology
0620 Chemistry
0625 Physics 
0653 Combined Scienceเรียนที่ U-SUCCESS ดีอย่างไร?

เรามีวิชาที่เปิดสอนหลากหลาย ทั้งแบบคอร์ส และแบบ Private ให้น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ห้องเรียนมีความเป็นส่วนตัวสูง ทำให้น้องๆมีสมาธิในการเรียนเต็มที่ และน้องๆจะได้เรียนกับพี่ๆ เฉพาะทางที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น ทำให้มั่นใจว่า A* ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และที่สำคัญ U-SUCCESS ของเรามีการสอนทั้งแบบคอร์ส และ Private ให้น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ


 

 

ตารางเรียน : IGCSE

 25-02-2024
 

 
 
มีเรียนเฉพาะ Private เท่านั้น 

ติดต่อ 086-329-5571 , 02-236-8736