จะสอบอะไร ยังไงดี เยอะแยะไปหมดเลย

  Admin |  ไม่มีหมวดหมู่ |  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 17:42 น. |  2,337

นักเรียนในระบบนานาชาติ เมื่อเข้าสู่ช่วงที่จะต้องมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะพบว่า มีการสอบมากมายทำให้ทั้งตัวนักเรียน และผู้ปกครองสับสน บางครั้งการสอบทุกทีทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา และค่าสมัครสอบ 
ทีมครูของโรงเรียนกวดวิชา U-SUCCESS ได้สรุปแผนภาพแสดงการสอบที่นักเรียนในระบบนานาชาติต้องสอบ

 

จากแผนภาพพบว่านักเรียนจะต้องมีการสอบ 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1.วุฒิการศึกษา

เลือกสอบเพียง 1 แบบ โดยทั่วไป GED จะมีความถี่ในการจัดสอบมากกว่า IGCSE ซึ่งจัดสอบเพียง 2 ครั้งต่อปี

2.คะแนนสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
 
กลุ่มแรก    เป็นการสอบวิชาเฉพาะซึ่งจะต้องเลือกสอบตามคณะ และมหาวิทยาลัยต้องการคะแนนนั้นๆ

กลุ่มที่สอง เป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเลือกสอบตามคณะ และมหาวิทยาลัยต้องการคะแนนนั้นๆ เช่นเดียวกัน
 

จะเห็นได้ว่าเมื่อจัดกลุ่มการสอบแล้วจะทำให้นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าใจในระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น

ทีมครู U-SUCCESS ทุกคนเป็นกำลังใจในการสอบครับ ^^